Mini Podcast #1: Q&A: Networking, hạnh phúc, tâm lý học và ăn chay

 

Mọi người cùng lắng nghe podcast đầu tiên của mình nhé. Hi vọng có thể mang đến một số suy nghĩ cho các bạn.

Thân.

Hoại Băng 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s