Những nguồn thông tin cần thiết và hữu ích về việc ăn chay (veganism)

"If you are not vegan, please consider going vegan. It's a matter of nonviolence. Being vegan is your statement that you reject violence to other sentient being, to yourself, and to the environment, on which all sentient being depend" -  Gary L Francione "Nếu bạn không phải là một người ăn chay, làm ơn hãy… Continue reading Những nguồn thông tin cần thiết và hữu ích về việc ăn chay (veganism)

Micronutrients 101 – Giới thiệu tổng quan

  Chào mọi người, hôm nay mình xin được giới thiệu với mọi người một series mới trong blog của mình, liên quan đến dinh dưỡng: MICRONUTRIENTS 101. Trong series này mình sẽ giới thiệu cho mọi người biết về tổng quan của micronutrients, nó bao gồm những chất gì, chúng xuất hiện từ những… Continue reading Micronutrients 101 – Giới thiệu tổng quan