Tổng hợp các lỗi nguỵ biện trong giao tiếp và tranh biện (Phần 1)

Những ngày vừa qua nhóm bọn mình vấp phải một số cuộc tranh cãi (hoặc tranh biện, tuỳ cách nghĩ) với một số cá nhân liên quan đến việc trầm cảm và tự sát. Mình nhận thấy một vài bạn lôi cụm từ "debate" ra để làm khó dễ những người muốn đưa ra ý… Continue reading Tổng hợp các lỗi nguỵ biện trong giao tiếp và tranh biện (Phần 1)