Những Cô Gái Nói Chuyện Kiếp Người Thâu Đêm

Tôi thích cách chị nói về sự ngắn ngủi của kiếp người. Trong bảy kiếp, kiếp người là ngắn nhất, nhưng hội tụ đủ buồn vui tang dục. Người ta phải qua bao kiếp đoạ đày để đến được kiếp người, ấy vậy mà lại lỡ nhấn chìm đời mình vào khổ sở cùng những… Continue reading Những Cô Gái Nói Chuyện Kiếp Người Thâu Đêm