Giới thiệu series “People of Awe”

"Learning from each other is the best treasure in life."  Chào mọi người, hôm nay mình muốn giới thiệu với mọi người một series bài viết mà mình bắt đầu thực hiện, được gọi là "People of Awe." Đây sẽ là tổng hợp các bài viết phỏng vấn những người mà mình nghĩ câu chuyện… Continue reading Giới thiệu series “People of Awe”