Mini Q&A #2: Định hướng bản thân, thời gian vàng, và tận dụng 24 tiếng trong ngày

Sau hai ngày cố gắng ổn định ở một thành phố mới, thì cuối cùng mình cũng xoay sở mua được máy tính. Cảm giác như mọi công việc đều đang dồn ứ lại với nhau rồi. May là giờ mình cũng có thể ngồi xuống viết bài thật đàng hoàng cho blog này rồi. … Continue reading Mini Q&A #2: Định hướng bản thân, thời gian vàng, và tận dụng 24 tiếng trong ngày