Reading List. Những quyển sách được đề cử bởi Tom Bilyeu (+Give away)

Với những bạn chưa biết thì có hai người mang lại rất nhiều cảm hứng sống và làm việc cho mình. Người đầu tiên là Gary Vaynerchuk, và người thứ hai là Tom Bilyeu. Hai người này đều có điểm chung là rất hustle trong công việc, và mong muốn được tạo ra ảnh hưởng… Continue reading Reading List. Những quyển sách được đề cử bởi Tom Bilyeu (+Give away)