Những người từ bỏ cuộc đời

"Sometimes, life will kick you around, but sooner or later, you realize you're not just a survivor. You're a warrior, and you're stronger than anything life throws your ways." - Brooke Davis  Câu hỏi đầu tiên mà mình nhận được, đó là "tại sao một người vừa đẹp trai vừa tài năng vừa giàu có nổi… Continue reading Những người từ bỏ cuộc đời